Ważne odkrycia na zamku w Uniejowie

Uniejów zamek - relikty mostu

Badania mostu prowadzącego do zamku w Uniejowie

W serwisie Nauka w Polsce PAP znaleźć można artykuł o ważnych badaniach na zamku arcybiskupów gnieźnieńskich w Uniejowie. Ostatnie prace badawcze pozwoliły w znacznym stopniu skorygować poglądy na temat dziejów budowlanych warowni.

„Początkowo forteca składała się z kamienicy oraz wieży głównej – stołpu, połączonej z murem obwodowym na planie pięcioboku. Po rozbudowie w XV wieku zamek znacznie powiększono. Uzyskał on pełen podwójny obwód obronny (zewnętrzny mur) z trzema wieżami narożnymi i, przypuszczalnie, skrzydłem mieszkalnym w południowo-wschodnim narożniku” – wyjaśnia Radosław Herman.

Ciągle nie zbadaną tajemnicą jest lokalizacja drewnianego „castrum” spalonego przez Krzyżaków w 1331 r. Przypuszczenia, że na jego miejscu wzniesiono murowaną twierdzę nie potwierdziły się w odkryciach archeologów. Ostatnie badania pozwoliły odkryć, że w północno-wschodnim narożniku założenia znajdował się w średniowieczu nieznany dotąd budynek.

„Na przedpolu zamku między murami a fosą natrafiliśmy też na ślady pali mogących stanowić dodatkową przeszkodę dla szturmujących. Na osi wjazdu odsłoniliśmy ponad 160 doskonale zachowanych pali z drewnianego mostu prowadzącego do zamku nad fosą” – dodaje Herman.

Warto nadmienić, że odkrycie reliktów mostu i fosy pozwoliło na ich rekonstrukcję przed zamkiem. Kolejne badania pozwoliły poznać pierwotne podziały pomieszczeń i komunikację wewnątrz średniowiecznego zamku. Ciekawostkę stanowią galerie strzelnicze schowane w grubości murów wież narożnych, a także inne ukryte korytarze.

W badaniach archeologicznych wzięli udział miłośnicy poszukiwań z Łódzkiego Forum Eksploracyjnego „Grupa Łódź”. Dzięki ich pomocy udało się pozyskać wiele ciekawych przedmiotów zabytkowych wykonanych z metalu.

link do artykułu PAP

źródło:www.naukawpolsce.pap.pl


Zamieszczone zdjęcia należą do ARCH-TECH Sp. z o.o. Kopiowanie i publikowanie dozwolone wyłącznie za zgodą autora.