Ukazał się ważny artykuł naukowy o zamkach bastionowych w Krzepicach i Dankowie – dwóch twierdzach na północnym skraju Jury Polskiej.

Tom pokonferencyjny - Twierdze Osiemnastowiecznej Europy.

TWIERDZE OSIEMNASTOWIECZNEJ EUROPY, red. M. Trąbski, Oświęcim 2015.

Ukazała się interesująca publikacja pt. „TWIERDZE OSIEMNASTOWIECZNEJ EUROPY”. Wśród obszernego zbioru artykułów, znajduje się tam ważna praca poświęcona zamkom w Krzepicach i Dankowie, a przygotowana m.in. przez zespół ARCH-TECH. W przypadku zamku w Krzepicach jest to pierwsza naukowa publikacja od wielu lat.

Archeolodzy Wojciech Dudak, Radosław Herman oraz historyk Andrzej Kobus (tworzący Niezależny Interdyscyplinarny Zespół „Badania historycznych Miast i Zamków”) badający zamki w Krzepicach i Dankowie przygotowali artykuł prezentujący obszernie wyniki badań nad nowożytną częścią dziejów znanych warowni położonych na północnym skraju Jury Polskiej nad rzeką Liswartą. Obok zarysu historii zamków od czasu ich powstania oraz stanu badań nad nimi, w tym badań archeologicznych, badacze przedstawili bardziej szczegółowo informacje dotyczące funkcjonowania zamków w formie nowożytnych twierdz, czas i okoliczności budowy fortyfikacji bastionowych. W przypadku obu warowni okoliczności te były zgoła inne, a efekt prac fortyfikacyjny także różny. Autorzy zarysowali również okoliczności upadku obu twierdz, który nastąpił w podobnym okresie. Niezwykle cennym elementem pracy są ilustracje, wśród których znalazły się publikowane po raz pierwszy, a zgromadzone w ostatnich latach najstarsze plany obu zamków. Wśród materiału ilustracyjnego czytelnik znajdzie także fotografie współczesnego stanu warowni oraz zdjęcia z prowadzonych ostatnio badań archeologicznych.

Warto dodać, że książka „Twierdze osiemnastowiecznej Europy” zbiera artykuły, przygotowane w związku z międzynarodową konferencją naukową pt. „Twierdze osiemnastowiecznej Europy. Rzeczpospolita Obojga Narodów i kraje ościenne”, która odbyła się w Częstochowie w dn. 24-25 kwietnia 2015 r. W ramach konferencji wygłoszono 27 referatów przygotowanych przez prelegentów z ośrodków polskich i zagranicznych, poświęconych architekturze twierdz, fortyfikacjom nowożytnym, uzbrojeniu i obsadzie fortec, działaniom zbrojnym, w których twierdze brały udział i wiele innych aspektów w jakich warownie oddziaływały na społeczeństwo.

Zainteresowanych tematyką odsyłamy do treści artykułu z możliwością pobrania w formacie PDF:

Przypominamy, że wiele innych artykułów i publikacji dostępnych jest na naszej stronie w zakładce „Publikacje”.

-RH-