Przygotowanie inwestycji

ARCH-TECH Sp. z o.o. zajmuje się kompleksowym przygotowaniem i obsługą inwestycji w zakresie ochrony zabytków archeologicznych oraz zabytków architektury na planowanych i realizowanych budowach.

Oferujemy:

 • konsulting, wsparcie merytoryczne

 • weryfikację archiwalnych danych konserwatorskich
 • przejęcie formalności urzędowych

 • archeologiczne i geofizyczne rozpoznanie terenu planowanej inwestycji pod kątem występowania zabytków archeologicznych

 • nadzory archeologiczne w trakcie realizacji inwestycji

 • badania ratownicze stanowisk archeologicznych na terenach inwestycyjnych

 • kompleksowe badania architektoniczne, urbanistyczne, historyczne i archeologiczne zabytków architektury na potrzeby konserwatorskie i projektowe

 • wykonanie niezbędnych analiz specjalistycznych (geomorfologicznych, petrograficznych, dendrologicznych, antropologicznych, archeozoologicznych)

 • pełne opracowanie wyników badań

Ponadto przygotowywujemy programy fukcjonalno-użytkowe oraz wykonujemy wielobranżowe projekty architektoniczne adaptacji zabytków do nowych fukcji.

Zapewniamy:

 • profesjonalne i szybkie przeprowadzenie prac

 • elastyczność w stosunku do oczekiwań klienta

 • dostosowania tempa prac do terminarza inwestycji

Stosujemy nowoczesne metody badawcze, dokumentacyjne i projektowe pozwalające na obniżenie kosztów inwestycji. Spełniamy wszelkie wymagania stawiane przez Urzędy Ochrony Zabytków.