Promocja zabytku

PROMOCJA PRZEZ ARCHEOLOGIĘ.

ORYGINALNY I INNOWACYJNY SPOSÓB, ŻEBY WSZYSCY ZWRÓCILI UWAGĘ NA TWOJĄ MIEJSCOWOŚĆ!


Muzeum polowe na festynie - bezpośredni kontakt z badaczem podnosi zainteresowanie wydarzeniem

Dlaczego to działa?

  • Świat nauki fascynuje dzieci i dorosłych!

 

  • Archeologia kojarzy się jednoznacznie pozytywnie z przygodą, ciekawą historią, egzotyką!

 

  • Zainteresowanie historią i archeologią oraz zabytkami zdecydowanie rośnie!

 


Połaczenie badań naukowych związanych z historią – wykopalisk archeologicznych, kwerend archiwalnych, odkrywek architektonicznych – z popularyzacją i promocją to nowatorska oferta zespołu ARCH-TECH, który wychodzi z nauką do ludzi. Wykorzystujemy obecnie kształtujący się trend, ciągle narastające zainteresowanie „nauką dla ludzi”. Komercyjny sukces centrów popularyzacji nauki, jak choćby Centrum Nauki Kopernik, przekonująco ilustruje potencjał ukryty w popularyzacji nauki. Korzystać z niego mogą nie tylko wielkie aglomeracje. Także nieduże gminy mogą z nauki czerpać wiele, nawet bardzo wiele! Potrzebny jest tylko właściwy partner i odpowiednia metoda.

Przejdźmy do sedna. Jak wykazują badania statystyczne miażdżąca większość społeczeństwa pozytywnie odbiera badania archeologiczne ora uznaje je za ważne i interesujące. Według badań Narodowego Instytu Dziedzictwa aż 89% respondentów uznaje ochronę dziedzictwa (ochronę zabytków) za konieczną*. Zamki i pałace co roku przyciągają miliony zwiedzających. Coraz liczniej powstają tzw. rezerwaty archeologiczne i rekonstrukcje do zwiedzania. Podobnego zainteresowania i pozytywnego odbioru tylko pozazdrościć mogą inne dziedziny nauki i życia. To obrazuje jaki ogromny potencjał marketingowy tkwi w badaniach archeologicznych. Stanowić one mogą świetne narzędzie do promocji ponadregionalnej i międzynarodowej, aktywizacji i integracji mieszkańców, edukacji młodego i starszego pokolenia, a także generować wzrost zatrudnienia i przychodów miejscowych przedsiębiorstw.

Przez lata obserwowaliśmy z jakie zainteresowanie budziły prowadzone przez nas badania archeologiczne na zamkach w takich miejscach jak Uniejów, Lidzbark Warmiński, Muszyna, Ełk. Nie mniejszą sensację budziły wykopaliska na innych obiektach – cmentarzyskach, grodziskach, zapomnianych osadach.To zainspirowało nas do stworzenia oferty działań promujących miejscowość poprzez badania archeologiczne. W tej ofercie małe miejscowości nie mają gorszego startu, a wręcz mogą uzyskać relatywnie najwięcej. Jak się okazało odpowiednie podejście do zagadnienia powoduje, że powstała oferta wysoce innowacyjna autorstwa kreatywnych osób z ARCH-TECH. Składają się na nią działania promocyjno-naukowe łączące różne obszary działalności, orbitujące wokół badań archeologicznych i historycznych. Przygotowany model działań umożliwia osiągnięcie wiele celów, wśród których są m.in.:

 • skuteczna promocja wybranego zabytku/miejsca,
 • aktywizacja, integracja i edukacja społeczności lokalnej,
 • ochrona zabytków,
 • podniesienie samooceny społeczności lokalnej, duma z własnej „małej ojczyzny”

Zasadnicze elementy modelu to:

 • otwarte do zwiedzania badania wykopaliskowe,
 • organizacja szkoleń archeologiczno-historycznych w trakcie wykopalisk,
 • organizacja grup amatorskich uczestniczących w badaniach terenowych na zasadach wolontariatu,
 • prezentacja i popularyzacja wyników badań naukowych poprzez organizacja wystaw czasowych, sesji popularno-naukowych, event’ów  z atrakcjami interaktywnymi,
 • prezentacja wyników działań poprzez prowadzenie serwisu w mediach społecznościowych, kontakt z mediami,
 • przygotowanie i publikacja materiałów promujących lub prezentujących realizowane projekty, np. publikacje książkowe, audycje radiowe, filmy promujące i popularyzatorskie itp.,

Zakres i liczba stosowanych elementów zależy do potrzeb danego miejsca. Warto zaznaczyć, że wykorzystanie w projekcie promocyjno-edukacyjnym badań archeologicznych, czyli popularnych wykopalisk, pozwala niezwykle silnie zogniskować zainteresowanie społeczności lokalnej, mediów lokalnych, a nawet ogólnopolskich. Dzięki zainteresowaniu, jakie budzi archeologia możliwe jest uzyskanie bardzo dobrego efektu przy relatywnie niewielkim nakładzie finansowym.

Oferta skierowana jest zarówno do samorządów, organizacji pozarządowych, wyznaniowych oraz podmiotów prywatnych. Zapraszamy do kontaktu!

PROMOCJA PRZEZ ARCHEOLOGIĘ. ORYGINALNY SPOSÓB, ŻEBY WSZYSCY ZWRÓCILI UWAGĘ NA TWOJE MIEJSCE!

Zobacz też:

Promocja, popularyzacja, edukacja – wszystko dzięki archeologii!

Czy badania naukowe mogą wypromować małą gminę ?

Promocja przez historię – „I Piknik Historyczny przy Katedrze” w Łodzi.


 

 


* dane statystyczne zaczerpnięto z artykułu: B. Skaldawski, „Działalność edukacyjna Narodowego Instytutu Dziedzictwa”, Ochrona Zabytków, nr 1-2/2012, s. 181; link do czasopisma)

tagi:
promocja zabytków, promocja miejscowości, promocja gminy, popularyzacja badań, popularyzacja nauki, zabytki, archeologia, wykopaliska, ochrona zabytków, edukacja, marketing przez zabytki, marketing przez naukę, marketing przez archeologię, turystyka profilowana, turystyka historyczna, turystyka tematyczna, atrakcje historyczne