Konsulting

MERYTORYCZNE WSPARCIE INWESTYCJI W ZABYTKU

NAJLEPSZY SPOSÓB NA DOBRĄ ADAPTACJĘ I REWITALIZACJĘ ZABYTKU!


Masz wątpliwości? Brak Ci wsparcia merytorycznego?

Fabryka K. Scheiblera - fragment opracowania

Oferujemy konsultacje, doradztwo i szerokie wsparcie inwestycji.

Dlaczego to potrzebne?

  • Ochrona i adaptacja zabytków to bardzo specyficzna dziedzina wiedzy!
  • Znajomość uwarunkowań konserwatorskich przy inwestycjach w zabytkach znacznie obniża koszty realizacji inwestycji!
  • Dobre wykorzystanie walorów zabytku znacznie PODNOSI JEGO WARTOŚĆ, ale wymaga to specjalistycznej wiedzy i doświadczenia.

 


Arch-Tech Sp. z o.o. w ramach usługi oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie analizy wstępnej, przygotowania i obsługi inwestycji budowlanych obiektów zabytkowych oraz położonych na terenie objętym ochroną konserwatorską. Gama usług w tym zakresie dotyczy zagadnień z dziedziny ochrony zabytków na każdym etapie przygotowania i realizacji projektu.

Oferta obejmuje m.in:

 • analizę wstępną zamierzeń i projektów pod kątem kolizji z ochroną zabytków;
 • konsultacje i merytoryczne wsparcie przy pracach projektowych związanych z obszarami ochrony zabytków, adaptacją lub przebudową zabytków;
 • sporządzenie programów badań archeologicznych, architektonicznych, konserwatorskich i in.;
 • doradztwo i wsparcie w kontakcie z Urzędem Ochrony Zabytków;
 • przygotowanie architektonicznych projektów koncepcyjnych i budowlanych;
 • nadzór nad realizacją projektu w zakresie wytycznych konserwatorskich, wykorzystania oryginalnej struktury zabytku;
 • wykorzystanie potencjału promocyjnego zabytku na etapie prac inwestycyjnych;
 • opiniowanie i ocena zamierzeń inwestycyjnych w obiektach zabytkowych;

Posiadamy znaczne doświadczenie we wsparciu skomplikowanych inwestycji w obiektach zabytkowych. Wśród prestiżowych realizacji wymienić możemy:

 • „Hotel Krasicki” – wielokrotnie nagradzany kompleks konferencyjno-hotelowy na obszarze przedzamcza zamku biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim. Prowadziliśmy tam badania zespołu architektonicznego, konsultacje naukowe i konsultacje projektowe;

 • hotel na zamku w Uniejowie – hotel z wnętrzami historycznymi w zamku arcybiskupów gnieźnieńskich w Uniejowie w zespole Term Uniejowskich. Prowadziliśmy badania zamku i analizy konserwatorskie, konsultacje naukowe, projektowe i konserwatorskie, wykonaliśmy projekty wnętrz;

 • ruiny zamku w Muszynie – należące do miasta Muszyna ruiny udostępnione turystom, realizowaliśmy tam badania oraz przygotowaliśmy program udostępnienia i adaptacji ruiny;

 • Lofty Scheiblera na Księżym Młynie w Łodzi – ogromny, unikatowy w Europie kompleks zabudowań fabrycznych, mieszkalnych i pomocniczych z XIX wieku, zorganizowanych w autonomiczne miasto, od lat rewitalizowany w kierunku utworzenia prestiżowej dzielnicy artystycznej. Wykonywaliśmy tam badania i ekspertyzy dla części zespołu, konsultacje konserwatorskie i projektowe, opiniowaliśmy zamierzenia inwestycyjne.

 • Zamek krzyżacki w Ełku – zespół zabudowań dawnego zamku, a później więzienia położony na wyspie jeziora Ełk. Przeprowadziliśmy tam badania, opracowaliśmy koncepcję rewitalizacji zamku oraz unikatową koncepcję rewitalizacji urbanistyki Wyspy Zamkowej w oparciu o dane z badań archeologicznych, architektonicznych i historycznych. Przygotowujemy tam analizy eksperckie i kolejne projekty, prowadzimy też niezbędne konsultacje.

Obok wielkich projektów realizujemy też mniejsze zamierzenia. Wsparliśmy już przebudowę, czy adaptację wielu zabytkowych domów, fabryk, willi. Wszędzie działamy z równym zapałem, równy profesjonalizmem oraz pasją wyeksponowania z największych atutów zabytku z korzyścią dla inwestora, społeczności lokalnej oraz przyjezdnych i turystów.

2013 symbol

Nasze dokonania zostały docenione nagrodą „Symbol profesjonalnego doradztwa” w 2013 roku.

Dociekliwym polecamy zapoznanie się z:

R. Herman, W. Dudak, „Wyniki badań naukowych a projekt adaptacji zamku. Wzajemne uwarunkowania na przykładach zamków w Uniejowie, Lidzbarku Warmińskim i Ełku”, [w:] „Renovatio et restitutio. Materiały do badań i ochrony założeń rezydencjonalnych i obronnych”, red. Piotr Lasek, Piotr Sypczuk, Warszawa 2015, s. 27-67. (pełna treść na www.academia.edu)