Architektura

DOŚWIADCZENI ARCHITEKCI-PROJEKTANCI

WSPARCIE SPECJALISTÓW Z ZESPOŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO


Koncepcja adaptacji ruin zamku w Muszynie

Jak wydobyć najwięcej walorów z posiadanego zabytku? Jak dobrze zaadaptować, przebudować, zrekonstruować zabytek? Jak uniknąć kłopotów formalnych?

Oferujemy pełną paletę usług z zakresu projektowania architektonicznego dla inwestycji w obiektach zabytkowych. OD ADAPTACJI PAŁACU NA DOM MIESZKALNY PO CENTRUM KONFERENCYJNO-HOTELOWE W DAWNYM ZAMKU!

Dlaczego potrzebny jest projektant specjalizujący się w pracy przy zabytkach?

  • Dobry projekt przebudowy lub adaptacji zabytku wymaga bardzo specjalistycznej wiedzy i doświadczenia!
  • Prace przy zabytku wymagają znajomości uwarunkowań konserwatorskich, które mogą decydować o przebiegu i kosztach inwestycji!
  • Wiedza z zakresu historii architeltury oraz doświadczenie w pracy przy zabytkach pozwala zastosować rozwiązania, które uwypuklą walory obiektu zabytkowego i podniosą jego wartość!

ARCH-TECH oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie analizy wstępnej inwestycji, przygotowania dokumentacji oraz usług projektowych na wszystkich etapach, a także obsługi inwestycji budowlanych w obiektach zabytkowych.

W zakresie znajdują się przede wszystkim:

 • architektoniczne projekty budowlane i wykonawcze,
 • kosztorysy i programy funkcjonalno-użytkowe
 • studia koncepcyjne, koncepcje budowlane
 • inwentaryzacje budynków zabytkowych

Podstawową ofertę uzupełniamy o:

 • przejęcie formalności urzędowych
 • przygotowanie opracowań architektoniczno-konserwatorskich, ekspertyz i analiz
 • przygotowanie konserwatorskich opracowań urbanistycznych założeń architektonicznych
 • badania architektoniczne budynków zabytkowych na potrzeby m.in. uzyskania warunków konserwatorskich dla realizacji inwestycji
 • badania archeologiczno-architektoniczne oraz geofizyczne obiektów nieczytelnych na powierzchni gruntu
 • opracowania historyczne (kwerendę archiwalną i historyczną) obiektu
 • opracowanie merytoryczne i edytorskie wyników badań, publikacje wyników, popularyzację prac w celach marketingowych

Braliśmy już udział w skomplikowanych realizacjach na obiektach zabytkowych, np.:

 • „Hotel Krasicki” – wielokrotnie nagradzany kompleks konferencyjno-hotelowy na obszarze przedzamcza zamku biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim. Prowadziliśmy tam konsultacje projektowe, a także badania zespołu architektonicznego;

 • hotel na zamku w Uniejowie – hotel z wnętrzami historycznymi na zamku arcybiskupów gnieźnieńskich w Uniejowie, należy do Term Uniejowskich. Wykonaliśmy tam projekty wnętrz, konsultacje projektowe i eksperckie oraz badania zamku i analizy konserwatorskie;

 • ruiny zamku w Muszynie – udostępnione turystom ruiny zamku należące do miasta Muszyna, realizowaliśmy tam badania ruin oraz przygotowaliśmy program udostępnienia i adaptacji ruiny;

 • Lofty Scheiblera na Księżym Młynie w Łodzi – projekt zasiedlenia ogromnego zabytkowego kompleksu zabudowań fabrycznych, mieszkalnych i pomocniczych z XIX wieku. Zabudowania te zostały zorganizowane w autonomiczne i samowystarczalne miasto. Od lat zespół zabytkowy jest rewitalizowany w celu utworzenia prestiżowej dzielnicy artystycznej. Wykonywaliśmy tam badania i ekspertyzy dla części zespołu, konsultacje konserwatorskie i projektowe, opiniowaliśmy zamierzenia inwestycyjne.

 • Zamek krzyżacki w Ełku – zespół zabudowań dawnego zamku, a później więzienia położony na wyspie jeziora Ełk. Przeprowadziliśmy tam badania, opracowaliśmy koncepcję rewitalizacji zamku oraz koncepcję rewitalizacji urbanistyki Wyspy Zamkowej w oparciu o dane z badań archeologicznych, architektonicznych i historycznych. Przygotowujemy tam analizy eksperckie i kolejne projekty, prowadzimy też niezbędne konsultacje.

 • Szpitale Tczewskie S.A. w Tczewie – znajdujący się częściowo w budynkach zabytkowych zespół szpitala powiatowego. Wykonaliśmy projekty rozbudowy i przebudowy, koncepcje architeltoniczne, a także niezbędne pomiary i konsultacje.

Przygotowujemy także projekty adaptacji mniejszych zabytków. Bardzo często są to obiekty przeznaczone dla służby zdrowia – szpiale, laboratoria i przchodnie. Nasze działania charakteryzuje zapał i otwartość na potrzeby inwestora. Każdy zabytek to nowe wyzwanie! Wszędzie działamy z zapałem, profesjonalizmem oraz wielką pasją.

WSPIERAMY INWESTORÓW!     RATUJEMY ZABYTKI!