Archeologia

BADANIA I INNE USŁUGI ARCHEOLOGICZNE

KONSULTACJE – BADANIA – OPRACOWANIA I EKSPERTYZY


Baner ekspedycji badawczej ARCH-TECH

  • Czy przed budową muszę zrobić badania archeologiczne?
  •  

  • Czy na mojej działce są zabytki archeologiczne?
  •  

  • Czy pod ziemią zachowały się fragmenty piwnic nadające się do wykorzystania?

Masz wątpliwości? Potrzebujesz wsparcia merytorycznego? Zwróć się do specjalisty!


 

ARCH-TECH Sp. z o.o. oferuje pełny asortyment usług w dziedzinie badań archeologicznych. Zarówno o charakterze naukowym, jak i w ramach realizowanych inwestycji.

Wykonujemy:

  • Archeologiczne badania rozpoznawcze – rozpoznanie terenu w celu stwierdzenia obecności zabytków archeologicznych. Pozwalają określić możliwości i ograniczenia inwestycyjne na danym terenie. Uzyskane dane pozwalają ustalić czy i na jaką skalę konieczne jest podjęcie dalszych prac archeologicznych oraz umożliwiają określenie ich szacunkowych kosztów i czasu trwania. Często dla uzyskania lepszych wyników, wykorzystuje się metody nieinwazyjne – zdjęcia lotnicze, badania geofizyczne.

  • Archeologiczne badania weryfikacyjne – mają na celu uszczegółowienie archiwalnych informacji dotyczących stanowisk archeologicznych na terenie planowanej inwestycji. Pozwalają na dokładniejsze rozpoznanie terenu, w porównaniu z badaniami rozpoznawczymi. W ramach stosowanych metod znajdują się równolegle badania wykopaliskowe i geofizyczne.

  • Archeologiczne badania wykopaliskowe – prowadzone są w miejscach o stwierdzonym występowaniu zabytków archeologicznych (na tzw. stanowiskach archeologicznych). Mogą mieć cel naukowy, ale najczęściej  służą oczyszczeniu terenu z zabytków archeologicznych. Po przeprowadzeniu badań prace budowlane mogą odbywać się bez ograniczeń spowodowanych ochroną zabytków archeologicznych.

  • Nadzory archeologiczne – prowadzone są w trakcie prac budowlanych czy robót ziemnych w celu zapobieżenia zniszczeniu zabytków archeologicznych podczas budowy. W przypadku odkrycia zabytków archeologicznych nadzór archeologiczny przekształcany jest w badania wykopaliskowe.

  • Badania archeologiczno-architektoniczne – najczęściej prowadzone na obiektach zabytkowych o zachowanej kubaturze naziemnej – w budynkach i ich ruinach. Mają one na celu rozpoznanie podziemnych partii budowli lub wykrycie ewentualnych wcześniejszych, nieistniejących obecnie, form architektonicznych. Prowadzone są zazwyczaj kompleksowo z badaniami architektonicznymi.

W ramach prowadzonych badań stosujemy odpowiednie metody badawcze oraz dokumentacyjne, w tym metody geofizyczne (np. badania magnetyczne, elektrooporowe, georadarowe), zdjęcia lotnicze, fotogrametryczne i inne.


INWESTORZE!

Badania archeologiczne należy uwzględniać w harmonogramie i kosztorysie budowy. O ich konieczności decyduje odpowiedni dla terenu inwestycji Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków. Aby określić możliwość wystąpienia badań archeologicznych, rodzaj ewentualnych odkryć, czy ich wpływ na planowaną inwestycję WARTO ZASIĘGNĄĆ RADY SPECJALISTÓW. Polecamy nasz konsulting!


 


tagi:

archeologia, badania archeologiczne, wykopaliska archeologiczne, nadzory archeologiczne, obsługa inwestycji, badania sondażowe, badania weryfikacyjne, badania geofizyczne, zabytki archeologiczne, archeolog