Oferta

ARCH-TECH Sp. z o.o. zajmuje się KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĄ INWESTYCJI w zakresie ochrony zabytków archeologicznych oraz zabytków architektury na planowanych i realizowanych budowach.

W ramach obsługi inwestycji oferujemy:

 • przejęcie formalności urzędowych
 • archeologiczne i geofizyczne rozpoznanie terenu planowanej inwestycji pod kątem występowania zabytków archeologicznych
 • weryfikację archiwalnych danych dotyczących występowania zabytków archeologicznych na terenie inwestycji
 • nadzory archeologiczne w trakcie realizacji inwestycji
 • obsługa saperska
 • badania ratownicze stanowisk archeologicznych na terenach inwestycyjnych
 • kompleksowe badania architektoniczne, urbanistyczne, historyczne i archeologiczne zabytków architektury na potrzeby konserwatorskie i projektowe
 • wykonanie niezbędnych analiz specjalistycznych (geomorfologicznych, petrograficznych, dendrologicznych, antropologicznych, archeozoologicznych)
 • pełne opracowanie wyników badań

Zapewniamy:

 • profesjonalne i szybkie przeprowadzenie prac
 • elastyczność w stosunku do oczekiwań klienta
 • dostosowania tempa prac do terminarza inwestycji

Stosujemy nowoczesne metody badawcze i dokumentacyjne pozwalające na obniżenie kosztów inwestycji. Spełniamy wszelkie wymagania stawiane przez Urzędy Ochrony Zabytków.