O firmie

Arch-Tech Sp. z o.o. specjalizuje się w kompleksowym przygotowaniu inwestycji budowlanych w zakresie ochrony zabytków, kompleksowymi badaniami archeologicznymi i architektonicznymi oraz promocją zabytków. Oferta firmy obejmuje całą gamę usług badawczych z dziedziny archeologii, architektury i nauk pokrewnych, a także konsulting, usługi z zakresu projektowania architektonicznego i działania promocyjne. Są to przede wszystkim:

  • badania geofizyczne

  • archeologiczne badania rozpoznawcze i weryfikacyjne

  • archeologiczne badania wykopaliskowe: wyprzedzające i ratownicze

  • nadzory archeologiczne

  • badania architektoniczne i archeologiczno-architektoniczne

  • inwentaryzacje i dokumentacje obiektów zabytkowych

  • kwerendy historyczne i archiwalne

  • konsulting i wsparcie projektowe

  • przygotowywanie programów badawczych, naukowo-konserwatorskich i innych

  • przygotowywanie opracowań naukowych, eksperckich i dokumentacyjnych,

  • przygotowywanie programów funkcjonalno-użytkowych wraz z kosztorysami

  • przygotowywanie wielobranżowych projektów budowlanych związanych z adaptacją zabytków

Arch-Tech Sp. z o.o. zatrudnia doświadczonych pracowników naukowych i technicznych, posiadających kwalifikacje i uprawnienia, niezbędne do realizacji oferowanych usług. Nasz zespół to ludzie innowacyjni i pełni pasji w działaniu.