Nowe publikacje naukowe zespołu ARCH-TECH w Roczniku Wieluńskim (15/2015)

Wieluń na planie z 1702 r.

Fragment artykułu W. Dudaka „Plan Wielunia z 1702 r”

Ukazał się nowy, jubileuszowy 15 tom Rocznika Wieluńskiego (15/2015). Bardzo cenionego, recenzowanego czasopisma naukowego wydawanego przez Wieluńskie Towarzystwo Naukowe. Wśród kilkunastu artykułów znalazły się dwie bardzo interesujące rozprawy autorów z zespołu ARCH-TECH opisujące wyniki ostatnich badań.

  • W. Dudak, R. Herman, „Badania archeologiczne zamku w Dankowie nad Liswartą” (treść artykułu),
  • W. Dudak, „Plan Wielunia z 1702 r. Miasto oczami wojskowego kartografa” (treść artykułu),

W. Dudak oraz R. Herman przygotowali artykuł podsumowujący wyniki dotychczasowych badań archeologicznych na zamku w Dankowie. Na wstępie autorzy zarysowali tło historyczne miejscowości i warowni. W tej części artykułu znalazły się informacje o odkryciu dwóch nowych, niezwykle ważnych źródeł historycznych dotyczących Dankowa. Pierwsze wypełnia lukę w XIV-wiecznej historii miejscowości, natomiast drugie przynosi informację o istnieniu we wsi stacji królewskiej jeszcze w XVI w. W dalszej części artykułu skupiono się na odkryciach archeologicznych oraz interpretacji wyników badań. Autorzy podjęli próbę wyjaśnienia pytań związanych z zamkiem w Dankowie. Zwrócili uwagę na ślady wskazujące na użytkowanie terenu przed wzniesieniem fortyfikacji bastionowych, a także postawili tezy mające wyjaśnić, dlaczego na zamku brak śladów rezydencji magnackiej.

W drugim artykule W. Dudak podjął udaną próbę interpretacji niezwykle ciekawego źródła do historii Wielunia. Chodzi o unikatową, odręcznie rysowaną, kolorową mapę z 1702 r., którą zespół ARCH-TECH pozyskał z archiwum w Szwecji. Jest to pierwsza tak obszerna i szczegółowa publikacja i analiza tego źródła. Badacz wyjaśnia czytelnikom istotne okoliczności powstania mapy, weryfikując dotychczasowe błędne informacje. Autor opisuje również szczegóły mapy oraz wskazuje na wątpliwości wynikające z analizy źródła i nowe wątki związane z treścią mapy. Niewątpliwie artykuł jest cennym źródłem wiedzy nie tylko dla badaczy dziejów Wielunia, ale także dla historyków wojskowości, urbanistyki i kartografii.

Zainteresowanych tematyką odsyłamy do treści artykułów z możliwością pobrania w formacie PDF:

 

Przypominamy, że wiele innych artykułów i publikacji dostępnych jest na naszej stronie w zakładce „Publikacje”.

-RH-

Zapisz

Zapisz