Najstarsza historia Dankowa w artykule łódzkich historyków

Danków na mapie podziału dzielnicowego po śmierci Bolesława Krzywoustego

Danków na mapie podziału dzielnicowego po śmierci Bolesława Krzywoustego

Wszystkie osoby zainteresowane najstarszymi dziejami Dankowa, zamku-twierdzy w Dankowie oraz całej ziemi wieluńskiej i pogranicza Wilkopolsko-Małopolsko-Śląskiego z przyjemnością informujemy, że pojawił się dostęp do treści (niżej aktywny link) ważnego artykułu autorstwa dwóch pracowników Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego – Tadeusza Grabarczyka i Tadeusza Nowaka. Wielkie znaczenie tego tekstu wynika nie tylko z interesującej tematyki, którą porusza. Dotąd dzieje wsi i zamku opisywały prace na poły amatorskie, przygotowywane przez miłośników historii lub naukowców innych dziedzin. Wreszcie najstarszym dziejom Dankowa przyjrzeli się profesjonalni historycy o odpowiednim przygotowaniu merytorycznym. Artykuł został przygotowany w ramach współpracy historyków z Niezależnym Interdyscyplinarnym Zespołem „Badania Historycznych Miast i Zamków” oraz ARCH-TECH przy badaniach zamku w Dankowie.

Tytuł artykułu:

T. Grabarczyk, T. Nowak, „Z dziejów Dankowa do początków XVI wieku”, [w:]  Fakty i mity z historii Dankowa, Lipie-Łódź 2015, s. 13-26 (pełna treść na www.academia.edu)

W artykule czytelnik znajdzie informacje o najstarszych wzmiankach historycznych dotyczących Dankowa, z których pierwsza odnosi aż od 1217 roku. Znaleźć tam można również  sprostowanie wielu błędnie interpretowanych zapisków historycznych. Przeprowadzona kwerenda archiwalna przyniosła nowe informacje w sprawie domniemanego grodziska w Dankowie, synodu oraz zjazdów książęcych. Oprócz wielkiej historii, lektura artykułu przynosi wiele informacji o życiu w średniowiecznym Dankowie. Czytelnik poznać może imiona najstarszych proboszczów, informacje o szkole parafialnej i wiele innych zagadnień.

Artykuł powstał w związku z realizacją projektu naukowo-promocyjnego „Twierdza Danków”.  W formie referatu został wygłoszony na sesji naukowej poświęconej badaniom zamku dankowskiego, która odbyła się w Lipiu w 2015 r. W formie drukowanej artykuł ukazał się w publikacji „Fakty i mity z historii Dankowa” (red. W. Dudak, T. Grabarczyk, Lipie-Łódź 2015) wydanej przez ARCH-TECH.