Książka „Zamek w Ełku” zainteresowała serwis Nauka w Polsce PAP.

Zamek w Ełku - książka

Zamek w Ełku – książka

„Zamek w Ełku był najdalej wysuniętą na wschód krzyżacką warownią na dawnych ziemiach Jaćwingów. Z czasem twierdza zmieniła przeznaczenie – stała się siedzibą starosty, później sądu, a w XIX wieku – więzieniem, które funkcjonowało aż do lat 70. XX w. Z historią obiektu można zapoznać się w nowo wydanej publikacji popularnonaukowej”. Tak zaczyna się artykuł poświęcony książce „Zamek w Ełk. Tajemnice wydobyte z przeszłości” pióra Radosława Hermana. Autor artykułu skrótowo nawiązał do ciekawej historii zamku przypominając m.in. postać Ulryka von Junginegena, fundatora zamku, dowódcy wojsk krzyżackich w bitwie pod Grunwaldem. Przedstawił też niektóre zaczerpnięte z książki najnowsze ustalenia naukowców badających zamek.

„Książka „Zamek w Ełku. Tajemnice wydobyte z przeszłości” jest bogato ilustrowana współczesnymi fotografiami, dawnymi reprodukcjami, rysunkowymi rekonstrukcjami zamku i zdjęciami przedstawiającymi zabytki wydobyte w czasie wykopalisk. Ukazała się nakładem firmy Arch-Tech i Muzeum Historycznego w Ełku. Jej autorem jest Radosław Herman – archeolog, który prowadził wykopalisk w rejonie zamku w 2011 i 2012 roku. (…) Wydanie książki zbiegło się z 590. rocznicą powstania miasta Ełk”, czytamy w artykule.

Tekst został opublikowany w serwisie Nauka w Polsce PAP, który zajmuje się szeroko popularyzacją nauki i promocją odkryć naukowych.

Polecamy zapoznanie się z pełną treścią artykułu!

Link do artykułu serwisu Nauka w Polsce PAP: O zamku, który stał się więzieniem.

Źródło artykułu: www.naukawpolsce.pap.pl

Zdjęcia z archiwum ARCH-TECH Sp. z o.o.

Więcej o książce „Zamek w Ełku” można znaleć na stronie:

Radosław Herman – „Zamek w Ełku. Tajemnice wydobyte z przeszłości”, Ełk-Łódź 2015.

Polecamy też artykuł: