„Zamek w Dankowie” – książka oraz promocja zabytku i archeologii zainteresowały serwis Nauka w Polsce PAP.

książka: R. Herman "Zamek w Dankowie. Tajemnice przeszłości od średniowiecza do XVII wieku"

R. Herman „Zamek w Dankowie. Tajemnice przeszłości od średniowiecza do XVII wieku”

Promocja zabytku, popularyzacja archeologii i historii, bezpośredni kontakt z miłośnikami zabytków, poszukiwaczami, dziećmi i młodzieżą – tak wyobrażamy sobie pracę naukową otwartą dla ludzi i służącą społeczeństwu.

Działania zespołu ARCH-TECH zostały dostrzeżone przez serwis Nauka w Polsce PAP, który w artykule opisuje nasze dokonania w Dankowie. Pretekstem do podjęcia tego tematu przez dziennikarzy stała się publikacja książki Radosława Hermana „Zamek w Dankowie. Tajemnice przeszłości od średniowiecza do XVII wieku”. Jest to pozycja w sposób przystępny i atrakcyjny wizualnie prezentuje historię zabytku oraz wyniki badań naukowych.

W artykule możemy m.in. przeczytać: „Książka jest dowodem na to, że aby w pełni zrozumieć funkcję i zadania konkretnych budowli – w tym przypadku zamku – należy w pełni poznać kontekst w jakim funkcjonowała oraz poznać jej fundatorów i mieszkańców. Nie byłoby to możliwe, gdyby naukowcy nie przeprowadzili kwerendy archiwalnej, wykopalisk i badań architektonicznych”.

 

Badania interdyscyplinarne zamku w Dankowie prowadzi zespół badaczy w składzie Wojciech Dudak i Radosław Herman – archeolodzy z ARCH-TECH oraz Andrzej Kobus – historyk z Uniwersytetu J. Długosza w Kielcach. ARCH-TECH jest autorem projektu badań i promocji zamku w Dankowie oraz partnerem badań i wydawcą książki o zamku.

Książka dostępna jest nieodpłatnie w siedzibie ARCH-TECH (kontakt: www.archtech.pl) oraz siedzibie Urzędu Gminy Lipie (kontakt: www.lipie.pl).

Link do artykułu serwisu Nauka w Polsce PAP: Dzieje zapomnianego zamku w Dankowie

Źródło artykułu: www.naukawpolsce.pap.pl

Zdjęcia z archiwum ARCH-TECH Sp. z o.o.

Danków zamek

Brama Krzepicka – zamek w Dankowie

Więcej o książce można znaleć na stronie:

Radosław Herman, „Zamek w Dankowie. Tajemnice przeszłości od średniowiecza do XVII wieku”, Lipie-Łódź 2015.


Zamieszczone zdjęcia należą do ARCH-TECH Sp. z o.o. Kopiowanie i publikowanie dozwolone wyłącznie za zgodą autora.