Królewski zamek w Krzepicach odsłania tajemnice – artykuł Nauka w Polsce PAP

Półgrosz Kazimierza WIelkiego - srebrna moneta z XIV wieku.

Półgrosz Kazimierza Wielkiego – najstarsza moneta znaleziona na zamku w Krzepicach

W sierpniu 2014 r. odbyły się pierwsze wykopaliska w obrębie reliktów zamku w Krzepicach na pograniczu Małopolski, Wielkopolski i Śląska. Niekomercyjne prace realizowali naukowcy z Niezależnego Interdyscyplinarnego Zespołu „Badania Historycznych Miast i Zamków” – archeolodzy Wojciech Dudak i Radosław Herman oraz historyk Andrzej Kobus – inicjator prac przygotowujący monografię zamku krzepickiego.

Zamek w Krzepicach jest słabo znany, ponieważ z twierdzy zachowały się tylko ziemne wały nowożytnych fortyfikacji oraz informacje historyczne potwierdzające jego niegdysiejszą ważną rolę – warowni pogranicznej, mieszkania władców, siedziby starostwa. Obecnie zabytek należy do prywatnej osoby, która ułatwiła badaczom prace wykopaliskowe i z zaciekawieniem śledzi ich wyniki.

W artykule serwisu Nauka w Polsce PAP czytamy m.in:

„Badania historyczne przyniosły wiele nowych ustaleń dotyczących przeszłości zamku w Krzepicach, wśród nich najstarszą mapę zamku krzepickiego z samego początku XVIII w. odnalezioną w archiwach szwedzkich. Kolejnym krokiem było zajrzenie w głąb ziemi” – mówi Wojciech Dudak, archeolog, kierownik zespołu.

Mimo ograniczonego zakresu prac już w pierwszym sezonie badań osiągnięto interesujące wyniki, co pozytywnie rokuje na przyszłość. Prawdopodobnie zlokalizowano fosę oddzielającą zamek murowany od przedzamcza, wydobyto też bogaty zbiór zabytków ruchomych – militaria, naczynia ceramiczne i szklane. Ciekawe świadectwo przeszłości stanowi zbiór monet średniowiecznych i nowożytnych, z których najstarszą jest półgrosz Kazimierza Wielkiego – pierwszego fundatora zamku.

(…)„Odnaleźliśmy duży zbiór pięknie zdobionych późnorenesansowych kafli” – relacjonuje Herman. „Ich wyjątkowa wartość wynika z wysokiej klasy artystycznej, jaką prezentują, ale także z tego, że identyfikujemy je, jako elementy pieców z reprezentacyjnych sal, opisanych na ilustracji zamku z 1636 r.” – dodaje (…)

(…)„To właśnie w czasach Zygmunta III zamek krzepicki rozbudował starosta Mikołaj Wolski, stał się wtedy nie tylko wspaniałą rezydencją, ale także centrum naukowym. Po pożarze zamku królewskiego na Wawelu, to właśnie tutaj król wraz ze starostą oddawali się eksperymentom alchemicznym. Krzepice gościły wówczas najsłynniejszych poszukiwaczy kamienia filozoficznego, w tym słynnego Michała Sędziwoja” – opowiada Herman (…)

Naukowcy wyniki badań przedstawili mieszkańcom Krzepic. M.in. odbyły się spotkania, prezentacja wydobytych zabytków i wystawa prezentująca archiwalne mapy okolic. Planowane są kolejne sezony badań zamku. Aktualności na temat badań zamku, postęp prac oraz serwisy fotograficzne publikowane są na profilu „Zamek w Krzepicach” na Facebook.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl, PAP – Science and Scholarship in Poland

Bezpośredni link do artykułu:

Królewski zamek w Krzepicach odsłania tajemnice

Royal castle in Krzepice reveals its secrets

-RH-

Polecamy także:

Nieznane zamki w Krzepicach i Dankowie wreszcie będą badane


Zamieszczone zdjęcia należą do ARCH-TECH Sp. z o.o. Kopiowanie i publikowanie dozwolone wyłącznie za zgodą autora.