Archeolodzy pojawili się na zamku w Ełku – serwis Nauka w Polsce PAP

Zamek w Ełku

Zamek w Ełku

Badania zamku wzniesionego przez wielkiego mistrza krzyżackiego Ulricha von Jungingena, badają wykopaliskowo archeolodzy z firmy ARCH-TECH. Badania są ważne, gdyż dotąd nieznane było precyzyjne rozplanowanie tego średniowiecznego zamku. Prace związane są z planami inwestycyjnymi nowego właściciela zabytku. który planuje adaptację zespołu na kompleks hotelowo-rekreacyjny.

Zamek w Ełku położony jest na wyspie jeziora Ełckiego i przez stulecia stanowił warownię pograniczną, ośrodek administracji państwowej oraz siedzibę sądu, a później więzienia.
Badania archeologiczne prowadzone w l. 2011-2012 na zamku w Ełku znalazły się w orbicie zainteresowań portalu Nauka w Polsce PAP, czego wyrazem stało się kilka artykułów prasowych.
„O zamku nadal nie wiemy zbyt wiele. Co prawda w 2008 r. ukazała się monografia budowli pióra Jarosława Bacińskiego, ale wnioski dotyczące początkowych faz założenia oparte są głównie na ikonografii i kartografii. Obecne badania, które już teraz rzucają nowe światło na wiele kwestii, związane są z przystosowywaniem obiektu pod kompleks hotelowy”. (…)”Wyspa zamkowa była o wiele mniejsza w średniowieczu niż obecnie, jej krawędzie w pobliżu wieży były bardzo strome. W rejonie średniowiecznej przeprawy mostowej przy wschodniej krawędzi wyspy znaleźliśmy drewniane umocnienia – palisady” – czytamy w serwisie PAP.Archeologom udało się już ustalić, że najstarszą częścią zamku była wieża mieszkalno-obronna otoczona szeroką i głęboką fosą. Odkryto też ślady wielokrotnych przebudów zamku od XVI wieku. Szczególnie cennym odkryciem były świetnie zachowane drewniane umocnienia. Składały się na nie ustawione w kilka rzędów palisad i ostrokołów wykonanych z dębu. Pozyskano również bogaty zbiór ciekawych zabytków ruchomych. Równolegle prowadzono również badania architektoniczne oraz konserwatorskie zamku.Badania zamku w Ełku stanowią zasadniczy element merytoryczny koncepcji rewitalizacji zamku i Wyspy Zamkowej przygotowywanej przez architektów we współpracy z naukowcami.

Bezpośredni link do artykułów:

„Archeolodzy badają relikty zamku w Ełku” z dn. 23.08.2011 r.

„Archeolodzy zbadają wyspę zamkową w Ełku” z dn. 18.05.2012 r.

„Archeolodzy zbadali wyspę zamkową w Ełku” z dn. 06.09.2012 r.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

-RH-

Poniżej zdjęcia z archiwum ARCH-TECH.


Zamieszczone zdjęcia należą do ARCH-TECH Sp. z o.o. Kopiowanie i publikowanie dozwolone wyłącznie za zgodą autora.