„Fakty i mity z historii Dankowa”, red. Wojciech Dudak, Tadeusz Grabarczyk, Lipie-Łódź 2015


książka "Zamek w Dankowie..." - okładka

tytuł: „Fakty i mity z historii Dankowa”
redakcja: Wojciech Dudak, Tadeusz Grabarczyk
miejsce i rok wydania: Lipie-Łódź 2015
wydawca: ARCH-TECH, Gmina Lipie
informacje edycyjne: oprawa miękka, barwne ilustracje.


„Fakty i mity…” to zbiór referatów naukowych poświęconych wybranym, najciekawszym zagadnieniom z historii Dankowa oraz bastionowej twierdzy leżącej w tej miejscowości.

„Niniejszy tom jest w pewien sposób podsumowaniem pierwszego, z – mamy nadzieję kilku kolejnych sezonów badań i popularyzacji wiedzy o zamku w Dankowie, a także innych najcenniejszych zabytków gminy Lipie. Niezrozumiałe wszak jest, że ta niezwykła twierdza, o bogatej historii, unikalnych rozwiązaniach fortyfikacyjnych oraz pozostałościach budzących podziw leży na marginesie szlaków i zainteresowań turystów, a nawet badaczy, profesjonalistów. Obecnie mamy nadzieję i możliwość zmiany tego stanu rzeczy. W 2014 r. naukowcy z Niezależnego Interdyscyplinarnego Zespołu „Badania Historycznych Miast i Zamków” * , przygotowali oraz zrealizowali program naukowy i promocyjny pt. „Twierdza Danków”, którego podstawą były archeologiczne badania sondażowe na terenie zamku w Dankowie, a także wstępne badania historyczne. Ideą przyświecającą badaczom było przypomnienie środowisku naukowemu o niedostatecznym stanie badań nad tą warownią, pobudzenie dyskusji o kwestiach ochrony pozostałości zamku i przywrócenie zainteresowania tymi problemami. Szczególnie istotne było uświadomienie społeczności, jak wielką wartość historyczną ma forteca dankowska, dlaczego należy zadbać o ten niezwykły zabytek, a także jaki drzemie w nim potencjał edukacyjny, marketingowy i ekonomiczny” (fragment rozdziału – Od Autorów).

Gospodarz Gminy Lipie pani Wójt Bożena Wieloch sentencjonalnie podsumowała przyczynę i cel powstania publikacji:

„C.K. Norwid powiedział: „Żeby mierzyć drogę przyszłą, trzeba wiedzieć skąd się wyszło”. Mam nadzieję, że zgodnie z tym niezwykle aktualnym w dzisiejszych czasach przesłaniem narodowego wieszcza, publikacja ta zainspiruje Państwa do zgłębiania ciekawej historii gminy Lipie, a przede wszystkim umocni przywiązanie do tej ziemi, która jest naszą wspólną Małą Ojczyzną” (cytat z Wstępu do książki).

Badania twierdzy bastionowej w Dankowie, popularyzację ich wyników, promocję ochrony zabytku zainicjował i przeprowadził Niezależny Interdyscyplinarny Zespół „Badania Historycznych Miast i Zamków” *, który wspiera i któremu patronuje ARCH-TECH.
* – Niezależny Interdyscyplinarny Zespół „Badania Historycznych Miast i Zamków powstał z inicjatywy historyka dr Andrzeja Kobusa oraz archeologów Wojciecha Dudaka i Radosława Hermana. Celem Zespołu jest upowszechnianie i promowanie wiedzy o ciekawych, a jednocześnie mało znanych zabytkach, wsparcie działań zmierzających do ich ochrony, a także wskazywanie na możliwości wykorzystania ich potencjału marketingowego i turystycznego. Podstawowym elementem działań są otwarte dla publiczności badania archeologiczne, architektoniczne i historyczne a także promocja ich wyników w mediach oraz publikacjach popularyzujących wiedzę. Ważną dziedziną działalności są badania naukowe, udział w konferencjach oraz publikacje naukowe, które wprowadzają badane zabytki na trwałe na orbitę zainteresowań naukowców.


„Fakty i mity z historii Dankowa” – fragment książki do pobrania

Teksty niektórych artykułów z tego tomu udostęniono w spisie na dole strony Publikacje – kliknij.