Publikacje

W 2014 roku w związku z aktywnością naukową i popularyzatorką zespołu firmy ARCH-TECH, rozpoczęliśmy działalność wydawniczą. Tematyka naszych działań ogniskuje się na badaniach, ochronie zabytków, popularyzowaniu nauki, edukacji oraz promowaniu pasji związanych z historią.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!


Publikacje Wydawnictwa  A R C H – T E C H


książka "Zamek w Dankowie..." - okładka

Radosław Herman – „Zamek w Dankowie. Tajemnice przeszłości od średniowiecza do XVII wieku” – KLIKNIJ

Książka popularno-naukowa prezentująca ciekawostki historyczne dotyczące zamku i wsi Danków. Treść książki opiera się na wynikach badań naukowych przeprowadzonych w 2014 roku. Publikacja bogato ilustrowana. Tekst uzupełniają ramki wyjaśniające tło historyczne oraz terminy specjalistyczne.

„Jeśli ktoś jednak zboczy z głównych szlaków i zjedzie w szeroką, bagnistą dolinę rzeki, wtedy stanie zaskoczony widokiem, przytłoczony i oczarowany. Panoramę wypełnią mu zwaliska potężnych niegdyś murów, łamanych ostrogami bastionów. Nad nimi wystają potężne, ziemne wały nadszańców, a w tle wysoka bryła kościoła ze strzelistą wieżą. Przy tym olbrzymie ledwie zameczkami wyda się wiele innych warowni polskich.” (fragment książki)


książka "Fakty i mity..." - okładka

„Fakty i mity z historii Dankowa”, red. Wojciech Dudak, Tadeusz Grabarczyk – KLIKNIJ

Zbiór referatów naukowych poświęconych wybranym, najciekawszym zagadnieniom z historii Dankowa oraz zamku leżącego w tej miejscowości. Tom jest podsumowaniem pierwszego sezonu badań i popularyzacji wiedzy o zamku w Dankowie, a także innych najcenniejszych zabytków gminy Lipie. Nie zrozumiałe wszak jest, że ta niezwykła twierdza, o bogatej historii, unikalnych rozwiązaniach fortyfikacyjnych oraz pozostałościach budzących podziw, leży na marginesie szlaków i zainteresowań turystów, a nawet badaczy, profesjonalistów.

 

 


książka "Zamek w Ełku..." - okładka

Radosław Herman – „Zamek w Ełku. Tajemnice wydobyte z przeszłości” – KLIKNIJ

Nietypowa książka łącząca w sobie cechy albumu oraz książki popularno-naukowej z zakresu historii, archeologii i historii architektury. Bogato ilustrowana publikacja zawiera urokliwe zdjęcia zamku i Wyspy Zamkowej w Ełku, a także fotografie archiwalne z badań naukowychy prowadzonych na zamku oraz rysunki rekonstruujące wygląd zamku w przeszłości. Obok warstwy ilustracyjnmej w książce zamieszczono dużo informacji o wynikach najnowszych badań zamku, które w sposób zasadniczy zmieniają wyobrażenie o jego niegdysiejszym wyglądzie.

 


Prace zespołu ARCH-TECH i osób z nami współpracujących opublikowane w innych wydawnictwach:

 • W. Dudak, R. Herman, „Badania archeologiczne zamku w Dankowie nad Liswartą”, Rocznik Wieluński, tom. 15, Wieluń 2015, s. 59-72. (artykuł PDF do przeczytania lub pobrania, treść udostępniona na www.academia.edu)
 • W. Dudak, „Plan Wielunia z 1702 r. Miasto oczami wojskowego kartografa”, Rocznik Wieluński, tom. 15, Wieluń 2015, s. 89-98, nieformatowa mapa na wklejce między s.90-91. (artykuł PDF do przeczytania lub pobrania, treść udostępniona na www.academia.edu)
 • W. Dudak, R. Herman, A. Kobus, „Twierdze  w Krzepicach i Dankowie w świetle najnowszych badań”, [w:] „Twierdze osiemnastowiecznej Europy. Studia z dziejów nowożytnej sztuki wojskowej”, red. Maciej Trąbski, Oświęcim 2016, s. 323-361. (artykuł PDF do przeczytania lub pobrania, treść udostępniona na www.academia.edu)
 • R. Herman, W. Dudak, „Wyniki badań naukowych a projekt adaptacji zamku. Wzajemne uwarunkowania na przykładach zamków w Uniejowie, Lidzbarku Warmińskim i Ełku”, [w:] „Renovatio et restitutio. Materiały do badań i ochrony założeń rezydencjonalnych i obronnych”, red. Piotr Lasek, Piotr Sypczuk, Warszawa 2015, s. 27-67. (artykuł PDF do przeczytania lub pobrania, treść udostępniona na www.academia.edu)
 • T. Grabarczyk, T. Nowak, „Z dziejów Dankowa do początków XVI wieku”, [w:]  Fakty i mity z historii Dankowa, Lipie-Łódź 2015, s. 13-26 (artykuł PDF do przeczytania lub pobrania, treść udostępniona na www.academia.edu)
 • W. Dudak, „Co wiemy, czego nie wiemy, a czego nie jesteśmy pewni? Wyjątki z historii Dankowa – potrzeby badawcze”, [w:] Fakty i mity z historii Dankowa, Lipie-Łódź 2015, s. 43-60 (artykuł PDF do przeczytania lub pobrania, treść udostępniona na www.academia.edu)
 • R. Herman, „Co kryje zamek w Dankowie? Wstępne wyniki badań archeologicznych na zamku w Dankowie. Sezon 2014”, [w:] Fakty i mity z historii Dankowa, Lipie-Łódź 2015, s. 61-85 (artykuł PDF do przeczytania lub pobrania, treść udostępniona na www.academia.edu)
 • R. Herman, „Przywrócić historię miejscu. Działania naukowo-popularyzatorskie przy ruinach zamku w Dankowie w ramach projektu „Twierdza Danków”, [w:] Fakty i mity z historii Dankowa, Lipie-Łódź 2015, s. 87-92 (artykuł PDF do przeczytania lub pobrania, treść udostępniona na www.academia.edu)
 • R. Herman, „Zaginione miasto. Archeologia na tropie ewolucji przestrzennej Brzezin”, [w:] Brzeziny. Dzieje miasta i regionu, red. Lubomira Tyszler, Anna Marciniak-Kajzer, Marek Olędzki, Brzeziny-Łódź 2014, s. 15-32. (artykuł PDF do przeczytania lub pobrania, treść udostępniona na www.academia.edu)
 • R. Herman, „Nowe spojrzenie na przedzamcze w Lidzbarku Warmińskim. Wstępne wyniki badań archeologicznych”, [w:] Dni Dziedzictwa Warmii „Skarby Warmii”, Dni Dziedzictwa Warmii – VIII, Lidzbark Warmiński 2009, s. 63-90 (artykuł PDF do przeczytania lub pobrania, treść udostępniona na www.academia.edu)
 • R. Herman, H. Wrzosek, „Wykorzystanie elektronowej mikroskopii skaningowej i spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni do określania surowca zwęglonych tkanin wykopaliskowych”, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 1/2005, s. 71-83 (artykuł PDF do przeczytania lub pobrania, treść udostępniona na www.academia.edu)
 • W. Dudak, „Szczątki zbroi średniowiecznej z grodziska w Popowie, woj. łódzkie”, „Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne”, t. 9, 2004, s. 242-253 (artykuł PDF do przeczytania lub pobrania, treść udostępniona na www.academia.edu)
 • W. Dudak, „Turris Monachalis. Nieznana wieża w systemie średniowiecznych fortyfikacji miejskich Wielunia”, [w:] Budownictwo i budowniczowie w przeszłości. Studia dedykowane Profesorowi Tadeuszowi Poklewskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. Andrzej Abramowicz, Jerzy Maik, Łódź 2002, s. 115-125 (artykuł PDF do przeczytania lub pobrania, treść udostępniona na www.academia.edu)
 • W. Dudak, „Nieznany plan klasztoru augustianów w Wieluniu”, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, T. XLVI, z. 4/2001, s. 375-381 (treść udostępniona na www.academia.edu)

Publikacje autorów na portalu www.academia.edu: